مشاهده دوره ها

مهارتهای هفتگانه ICDL

دپارتمان آموزشی: فناوری اطلاعات
تاریخ ها
آغاز ثبت نام: 1397/11/01 پایان ثبت نام: 1398/01/31 شروع دوره: 1397/11/01 پایان دوره: 1398/01/15


شرایط دوره
نام استاد: استاد فتحی پیش نیاز دوره: شهریه: 340000 جنسیت: مختلط
تعداد جلسات: 24 تاریخ آزمون: ظرفیت: 0 نفر از 10نفر ظرفیت دوره ثبت نام کرده اند


سپیدار همکاران سیستم

دپارتمان آموزشی: حسابداری
تاریخ ها
آغاز ثبت نام: 1397/11/03 پایان ثبت نام: 1397/11/09 شروع دوره: 1397/11/06 پایان دوره: 1398/01/30


شرایط دوره
نام استاد: استاد حسن عباسی پیش نیاز دوره: آشنا به مباحث حسابداری شهریه: 385000 جنسیت: مختلط
تعداد جلسات: 45 تاریخ آزمون: 1397/03/30 ظرفیت: 3 نفر از 10نفر ظرفیت دوره ثبت نام کرده اند


طراحی شبکه های کامپیوتری network+

دپارتمان آموزشی: فناوری اطلاعات
تاریخ ها
آغاز ثبت نام: 1397/11/01 پایان ثبت نام: 1397/11/06 شروع دوره: 1397/11/03 پایان دوره: 1398/01/30


شرایط دوره
نام استاد: استاد حسین محمدی پیش نیاز دوره: - شهریه: 400000 جنسیت: مختلط
تعداد جلسات: 15 تاریخ آزمون: 1398/01/30 ظرفیت: 1 نفر از 10نفر ظرفیت دوره ثبت نام کرده اند


نقشه کشی سازه

دپارتمان آموزشی: معماری
تاریخ ها
آغاز ثبت نام: 1393/12/01 پایان ثبت نام: 1394/01/15 شروع دوره: 1394/01/15 پایان دوره: 1394/03/15


شرایط دوره
نام استاد: خانم مهندس علی اکبرلو پیش نیاز دوره: نقشه کشی عمومی ساختمان شهریه: 400000 جنسیت: مونث
تعداد جلسات: 30 تاریخ آزمون: 1394/03/15 ظرفیت: 0 نفر از 15نفر ظرفیت دوره ثبت نام کرده اند


نقشه کشی عمومی ساختمان

دپارتمان آموزشی: معماری
تاریخ ها
آغاز ثبت نام: 1393/12/01 پایان ثبت نام: 1394/01/15 شروع دوره: 1394/01/15 پایان دوره: 1394/03/15


شرایط دوره
نام استاد: خانم مهندس علی اکبرلو پیش نیاز دوره: ندارد شهریه: 380000 جنسیت: مونث
تعداد جلسات: 30 تاریخ آزمون: 1394/03/15 ظرفیت: 0 نفر از 15نفر ظرفیت دوره ثبت نام کرده اند


دوره پیشرفته بورس

دپارتمان آموزشی: فناوری اطلاعات
تاریخ ها
آغاز ثبت نام: 1393/12/20 پایان ثبت نام: 1394/02/01 شروع دوره: 1394/02/01 پایان دوره: 1394/03/15


شرایط دوره
نام استاد: مهندس حامد پوسانه پیش نیاز دوره: دوره مقدماتی بورس شهریه: 185000 جنسیت: مذکر
تعداد جلسات: 15 تاریخ آزمون: 1394/03/15 ظرفیت: 1 نفر از 15نفر ظرفیت دوره ثبت نام کرده اند


دوره مقدماتی بورس

دپارتمان آموزشی: فناوری اطلاعات
تاریخ ها
آغاز ثبت نام: 1393/12/15 پایان ثبت نام: 1394/02/20 شروع دوره: 1394/01/20 پایان دوره: 1394/03/10


شرایط دوره
نام استاد: مهندس حامد پوسانه پیش نیاز دوره: ندارد شهریه: 160000 جنسیت: مذکر
تعداد جلسات: 15 تاریخ آزمون: 1394/03/15 ظرفیت: 1 نفر از 15نفر ظرفیت دوره ثبت نام کرده اند


PLC

دپارتمان آموزشی: برق
تاریخ ها
آغاز ثبت نام: 1393/12/15 پایان ثبت نام: 1394/02/01 شروع دوره: 1394/02/01 پایان دوره: 1394/03/15


شرایط دوره
نام استاد: مهندس محمدرضا فتحی پیش نیاز دوره: ندارد شهریه: 320000 جنسیت: مذکر
تعداد جلسات: 15 تاریخ آزمون: 1394/03/15 ظرفیت: 1 نفر از 10نفر ظرفیت دوره ثبت نام کرده اند


ICDL درجه 1 (پیشرفته )

دپارتمان آموزشی: فناوری اطلاعات
تاریخ ها
آغاز ثبت نام: 1393/12/15 پایان ثبت نام: 1394/02/01 شروع دوره: 1394/02/01 پایان دوره: 1394/03/15


شرایط دوره
نام استاد: مهندس حسین محمدی پیش نیاز دوره: ICDL درجه 1 (مقدماتی) شهریه: 160000 جنسیت: مذکر
تعداد جلسات: 25 تاریخ آزمون: 1394/03/15 ظرفیت: 10 نفر از 10نفر ظرفیت دوره ثبت نام کرده اند


شبکه پیشرفته(17-15)

دپارتمان آموزشی: فناوری اطلاعات
تاریخ ها
آغاز ثبت نام: 1393/09/01 پایان ثبت نام: 1393/11/01 شروع دوره: 1393/11/01 پایان دوره: 1393/12/20


شرایط دوره
نام استاد: مهندس حسین محمدی پیش نیاز دوره: ندارد شهریه: 200000 جنسیت: مذکر
تعداد جلسات: 15 تاریخ آزمون: 1393/12/25 ظرفیت: 6 نفر از 10نفر ظرفیت دوره ثبت نام کرده اند


روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهارشنبه

ICDL درجه 2 (مقدماتی)

دپارتمان آموزشی: فناوری اطلاعات
تاریخ ها
آغاز ثبت نام: 1393/10/01 پایان ثبت نام: 1393/11/30 شروع دوره: 1393/11/30 پایان دوره: 1393/12/10


شرایط دوره
نام استاد: مهندس علی فتحی پیش نیاز دوره: ندارد شهریه: 70000 جنسیت: مذکر
تعداد جلسات: 15 تاریخ آزمون: 1393/12/15 ظرفیت: 12 نفر از 20نفر ظرفیت دوره ثبت نام کرده اند


روزهای برگزاری : شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 

اتوکد

دپارتمان آموزشی: ICT
تاریخ ها
آغاز ثبت نام: 1393/10/01 پایان ثبت نام: 1393/11/01 شروع دوره: 1393/11/01 پایان دوره: 1393/12/15


شرایط دوره
نام استاد: مهندس رامین قوی پنجه پیش نیاز دوره: ندارد شهریه: 140000 جنسیت: مذکر
تعداد جلسات: 25 تاریخ آزمون: 1393/12/15 ظرفیت: 9 نفر از 20نفر ظرفیت دوره ثبت نام کرده اند


روهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 

کلیه حقوق مطالب و عکس های سایت متعلق به مجتمع فنی ایران می باشد.

طراح و برنامه نويس : شرکت آيتيسا